21. september 2009

2008-redegørelsen fra Revisortilsynet

Den seneste redegørelse fra Revisortilsynet kan læses her

Via linket til højre på nærværende side kan du åbne redegørelsen på Revisortilsynets hjemmeside.

Revisortilsynet

Revisortilsynets opgave er at foretage kvalitetskontrol af godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

Revisortilsynet kontrollerer alle godkendte revisionsvirksomheder med højst 6 års mellemrum. Kvalitetskontrollen skal dog udføres med højst 3 års mellemrum i revisionsvirksomheder, der udfører revision af regnskaber aflagt af særlig betydningsfulde virksomheder (eksempelvis børsnoterede virksomheder).

Revisortilsynet består af 9 medlemmer, der er udpeget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og et sekretariat. RevisorGruppen Danmark har sæde med en repræsentant for de statsautoriserede revisorer i tilsynet.

2008-kontrollen

Bemærk, at kvalitetskontrollen for 2008 blev foretaget i overensstemmelse med den tidligere revisorlov. 2008 er således det sidste år, hvor kvalitetskontrollen er gennemført efter det "gamle" system.