15. november 2006

Årsopgørelser

Man kan ikke længere forvente årsopgørelser fra arbejdsgivere, banker, pensionsselskaber m.fl.

Arbejdsgivere og banker m.fl. har ikke længere pligt til at udlevere eller sende en årlig opgørelse af eksempelvis løn, pension, renter, gæld og kontingenter.

Derfor kan man ikke forvente at få disse opgørelser for indkomståret 2006.

Oplysningerne bliver fortsat indberettet til SKAT og kommer med på selvangivelsen for 2006. Man kan se oplysningerne på internettet eller bestille dem via SKAT's TastSelv-telefon.

De oplysninger, der er indberettet, kan man finde på www.tastselv.skat.dk.

Man får adgang enten med digital signatur eller med personnummer og TastSelv-kode (den TastSelv-kode, man selv har valgt, eller den TastSelv-kode, der står på forskudsopgørelsen).

Herefter vælger man "Personlige skatteoplysninger" i søjlen "Skattemappen". Man kan i følge SKAT's hjemmeside se oplysningerne fra ca. den 1. februar 2007.