14. november 2003

Årsregnskabsloven

Den 12. november fremsatte økonomi- og erhvervsministeren forslag til ændring af årsregnskabsloven.

I forhold til det lovudkast, der i august måned blev sendt i høring, er der ingen væsentlige ændringer.

Ud over en række lovmæssige præciseringer indeholder lovforslaget flere bemærkelsesværdige regelforenklinger og administrative lettelser.

De foreslåede ændringer kan opsummeres således:

  • Forhøjelse af størrelsesgrænser i regnskabsklasserne.
  • Flytning af regnskabskrav fra regnskabsklasse B til regnskabsklasse C.
  • Andre lempelser og præciseringer.

 

Af lovforslaget fremgår endvidere, at der er flere ændringer af årsregnskabsloven i støbeskeen. Disse ændringer vil navnlig have til formål at tilpasse loven til de internationale regnskabsstandarder IAS/IFRS.

Læs yderligere om høringsudkastet - brug link til relaterede artikler.

Relaterede nyheder