5. januar 2009

Acontoskatteordningen 2009

Nye rentesatser efter selskabsskatteloven

Satserne for 2009

For indkomståret 2009 udgør rentesatserne efter selskabsskattelovens § 29B, stk. 10, jf. stk. 8-9:

Godtgørelsesprocent
Hvis indkomstskatten er mindre end acontoindbetalingerne, udbetales det overskydende beløb tillagt en godtgørelse på 2,6% (2008: 2,8%).

Restskatteprocent
Bliver selskabets indkomstskat større end acontoindbetalingerne, skal der betales et tillæg på 6,1% (2008: 6,3%).

Procenttillægget
Tillægget i forbindelse med frivillige indbetalinger er 0,7% (uændret).