19. marts 2007

Aktieavancer

Ny pjece fra SKAT

SKAT har udgivet en pjece, der beskriver de regler, de fleste borgere har brug for, når avance og tab på aktier skal beregnes for 2006. Pjecen  "Hvis du har aktier eller investeringsforeningsbeviser" omtaler:

  • De nye regler, der bl.a. betyder, at det fremover er ligegyldigt, om man har ejet sine aktier i mere eller mindre end tre år
  • Overgangsreglerne for aktier mv., der er købt før 1. januar 2006
  • Reglerne om gevinst og tab ved salg af investeringsforeningsbeviser mv.

Pjecen kan ses på SKAT's hjemmeside.

Relaterede links