8. januar 2002

Befordringssatser 2002

Ligningsrådet har fastsat befordringssatserne for 2002

 

Befordring mellem hjem og arbejdsplads

Kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads i indkomståret 2002 er fastsat således:

0 - 24 km inkl. intet fradrag
25 - 100 km inkl. 1,58 kr. pr. km
Over 100 km 0,79 kr. pr. km

Satserne er således uændrede i forhold til 2001-satserne.

Erhvervsmæssig kørsel

Satserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel er med virkning fra den 1. januar 2002 fastsat således:

Kørsel til og med 20.000 km årligt 2,84 kr. pr. km
Kørsel ud over 20.000 km årligt 1,58 kr. pr. km

For kørsel til og med 20.000 km er der i forhold til 2001-satsen tale om en forøgelse på 8 øre pr. km, medens satsen for kørsel ud over 20.000 km årligt er uændret i forhold til 2001-satsen.Ligningsrådet har endvidere besluttet, at der ved benyttelse af egen cykel, knallert eller EU-knallert til erhvervsmæssig kørsel med virkning fra 1. januar 2002 kan udbetales en skattefri godtgørelse på 0,40 kr. pr. km.