12. december 2002

Befordringssatser 2003

Ligningsrådet har fastsat befordringssatserne for 2003

Befordring mellem hjem og arbejdsplads

Kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads i indkomståret 2003 er fastsat således:

0 - 24 km inkl. intet fradrag
25 - 100 km inkl. 1,60 kr. pr. km
Over 100 km 0,80 kr. pr. km

Erhvervsmæssig kørsel

Satserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel er med virkning fra den 1. januar 2003 fastsat således:

Kørsel til og med 20.000 km årligt 2,90 kr. pr. km
Kørsel ud over 20.000 km årligt 1,60 kr. pr. km

For kørsel til og med 20.000 km er der i forhold til 2002-satsen tale om en forøgelse på 6 øre pr. km, medens satsen for kørsel ud over 20.000 km årligt er øget med 2 øre pr. km.Ved benyttelse af egen cykel, knallert eller EU-knallert til erhvervsmæssig kørsel er den skattefri godtgørelse uændret fastsat til 0,40 kr. pr. km.