9. november 2005

Befordringssatser 2006

Skatterådet har fastsat befordringssatserne for 2006

Befordring mellem hjem og arbejdsplads

Kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads i indkomståret 2006 er fastsat således:

0 - 24 km inklusive: intet fradrag
25 - 100 km inklusive: 1,78 kr. pr. km
Over 100 km: 0,89 kr. pr. km

For pendlere i en udkantskommune beregnes fradraget for befordring over 100 km med 1,78 kr. pr. km.


Erhvervsmæssig kørsel

Satserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel er med virkning fra den 1. januar 2006 fastsat således:

Kørsel til og med 20.000 km årligt 3,30 kr. pr. km
Kørsel ud over 20.000 km årligt 1,78 kr. pr. km

For benyttelse af egen motorcykel er satsen som for egen bil.

For kørsel til og med 20.000 km er der i forhold til 2005-satsen tale om en forøgelse på 20 øre pr. km, mens satsen for kørsel ud over 20.000 km årligt er øget med 10 øre pr. km.Ved benyttelse af egen cykel, knallert eller EU-knallert til erhvervsmæssig kørsel er den skattefri godtgørelse uændret fastsat til 0,40 kr. pr. km.