7. december 2006

Befordringssatser 2007

Skatterådet har fastsat befordringssatserne for 2007

Befordring mellem hjem og arbejdsplads

Kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads i indkomståret 2007 er uændret i forhold til 2006, og er dermed fastsat således:

0 - 24 km inklusive: intet fradrag
25 - 100 km inklusive: 1,78 kr. pr. km
Over 100 km: 0,89 kr. pr. km

For pendlere i udkantskommuner har der i perioden 2004-2006 været mulighed for et befordringsfradrag med samme sats for kørsel over 100 km som for kørsel mellem 24-100 km. Det forventes, at disse regler videreføres til 2013, men Folketinget har endnu ikke vedtaget det lovforslag, der skal fastlægge reglerne.

Såfremt lovforslaget vedtages, vil pendlere i udkantskommuner kunne foretage fradrag for befordring over 100 km med 1,78 kr. pr. km i 2007.


Erhvervsmæssig kørsel

Satserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel er med virkning fra den 1. januar 2007 fastsat således:

Kørsel til og med 20.000 km årligt 3,35 kr. pr. km
Kørsel ud over 20.000 km årligt 1,78 kr. pr. km

For benyttelse af egen motorcykel er satsen som for egen bil.

For kørsel til og med 20.000 km er der i forhold til 2006-satsen tale om en forøgelse på 5 øre pr. km, mens satsen for kørsel ud over 20.000 km årligt er uændret.

Ved benyttelse af egen cykel, knallert eller EU-knallert til erhvervsmæssig kørsel er den skattefri godtgørelse uændret fastsat til 0,40 kr. pr. km.

Relaterede nyheder