26. august 2002

Beløbsgrænser

De nye beløbsgrænser i skattelovgivningen, der vil være gældende for 2003, er nu tilgængelige

 

I forhold til i år er beløbsgrænserne reguleret med 3,5 pct. i overensstemmelse med satsreguleringen, som er offentliggjort i en bekendtgørelse fra Finansministeriet.

Reguleringen sikrer, at progressionen i skattesystemet ikke strammes, således at evt. skatteforhøjelser i 2003 alene skyldes den almindelige indkomstfremgang.

Om de væsentligste beløbsgrænser kan nævnes, at det almindelige personfradrag i 2003 opreguleres med 1.200 kr. til 35.600 kr., mellemskattegrænsen med 6.800 kr. til 198.000 kr. og topskattegrænsen med 10.100 kr. til 295.300 kr.

De nye grænser betyder, at der først skal betales kommune- og bundskat, når indkomsten før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing overstiger ca. 39.100 kr., mellemskat når indkomsten før AM og SP overstiger ca. 217.600 kr. eller godt 18.100 kr. pr. måned og topskat, når indkomsten før AM og SP overstiger ca. 324.500 kr. svarende til en månedsløn på omkring 27.000 kr.

Børnefamilieydelsen stiger fra 12.500 kr. til 12.900 kr. for de 0-2 årige, fra 11.300 kr. til 11.700 kr. for de 3-6 årige og fra 8.900 kr. til 9.200 kr. for de 7-17 årige børn og unge.