17. oktober 2001

Euroen - kort og godt

Fra 2002 hedder valutaen euro i store dele af europa

12 EU-lande indfører næste år euroen som fælles mønt. De 12 lande som benævnes indelande er:

Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Tyskland og Østrig.

Siden 1999 har euroen eksisteret som elektronisk møntenhed. Det har bl.a. betydet, at alle bankoverførsler bestilt i "gamle" indelande-valutaer i praksis er udført i euro.

Fra 1. januar 2002 bliver euroen også til sedler og mønter, som erstatter velkendte europæiske valutaer. I løbet af januar og februar foretages ombytningen til de nye kontanter, og herefter kan de gamle sedler og mønter ikke bruges i de 12 lande. De kan dog i en kort periode veksles til euro i udstederlandets pengeinstitutter.

Følgende lande har meddelt, at pengeombytning slutter før 28. februar 2002:

Tyskland; tyske mark ophører med at være gyldigt betalingsmiddel 31. december 2001. Det fremgår at branchesammenslutningernes fælles udtalelse fra 22. oktober 1998, at virksomhederne i hvert fald vil acceptere tyske mark frem til 28. februar 2002.

Frankrig; franske francs ophører med at være gyldigt betalingsmiddel 17. februar 2002.

Irland; irske pund ophører med at være gyldigt betalingsmiddel 9. februar 2002.

Nederlandene; nederlandske gylden ophører med at være gyldigt betalingsmiddel 27. januar 2002.

Omregningskurser

Nedenfor er vist en oversigt over de indbyrdes kursforhold mellem de enkelte valutaer:


Land


Valuta


Omregningskurs 1 euro =


Belgien


BEF


40,3399


Finland


FIM


5,94573


Frankrig


FRF


6,55957


Grækenland


GRD


340,750


Holland


NLG


2,20371


Irland


IEP


0,787564


Italien


ITL


1936,27


Luxembourg


LUF


40,3399


Portugal


PTE


200,482


Spanien


ESP


166,386


Tyskland


DEM


1,95583


Østrig


ATS


13,7603

Nyttig viden om euroen

Overgangen til euroen har betydning for alle der handler med Eurolande eller rejser i disse lande.

En euro består af 100 cent. Udtalen af euro er forskellig fra land til land. Dansk Sprognævn har anbefalet "øwro".

Eurosedler indføres i størrelserne 500, 200, 100, 50, 20, 10 og 5 og de er ens i alle Eurolande. De otte mønter - 1, 2, 5, 10, 20 og 50 cent samt 1 og 2 euro - har forskellig størrelse, farve og tykkelse alt efter deres værdi. Forsiden af mønterne viser et af de tre motiver, der er fælles for alle 12 Eurolande, og som forestiller forskellige europakort omgivet af EU's 12 stjerner. Mønternes bagside viser individuelle motiver knyttet til den enkelte medlemsstat med 12 stjerner i en cirkel udenom. Uanset de forskellige bagsider kan mønterne ligesom sedlerne bruges i alle 12 Eurolande.

Fra den 1. januar 2002 veksler bankerne i Danmark kun sedler i de gamle indelande-valutaer til reduceret kurs og formentlig også til forhøjede gebyrer.

Det anbefales derfor:

  • kun at købe så meget valuta, som man skal bruge i år
  • at bruge sedler, mønter og rejsecheks i de 12 landes valuta i år
  • at omveksle overskydende sedler, mønter og rejsechecks i landendes valutaer inden årsskiftet

Erhvervsdrivende

Opmærksomheden bør for erhvervsdrivende blandt andet være rettet mod nedenstående områder:

  • Økonomisystemer, fakturering, prislister og kataloger skal "omstilles" fra indelande-valuta til euro
  •  Valutakonti, valutalån og finansielle kontrakter skal omlægges til euro
  • Aftaler og kontrakter indgået i indelande-valuta vil i langt de fleste tilfælde have retsvirkning efter overgangen til euro. Det anbefales i tvivlstilfælde at søge juridisk bistand.

Link

Der er mulighed for at hente yderligere information om euroen, se billeder og benytte en valutaomregner på den europæiske centralbanks danske hjemmeside.

Relaterede links