28. august 2001

Finanslovforslaget 2002

Finansminister Pia Gjellerup har i dag kl. 11 fremlagt regeringens forslag til finanslov for 2002. På skatteområdet er der udsigt til et ret begivenhedsløst efterår uden de store skatteomlægninger.

Der er ikke lagt op til en ændring af personbeskatningen. År 2002 er sidste overgangsår i Pinsepakken, hvilket medfører en reduktion af bundskatten med 0,75% og en forhøjelse af grænsen for mellemskatten på 8.000 kr.

I første halvdel af 2002 forventes et ekspertudvalg at færdiggøre en rapport om fremtidig indretning af skattesystemet som følge af den stigende internationalisering og mobilitet.

Grænsehandel

Afgiftssatserne for spiritus og tobak skal nedsættes af hensyn til bortfaldet af 24-timers reglen ved udgangen af 2003.

Kulbrintebeskatning

Der vil blive foretaget en ændring - formentlig stramning - af kulbrintebeskatningen (særbeskatningen som følge af udvinding af olie og naturgas i Danmark).

Styrkelse af den kommunale ligning

Endnu en gang er der lagt op til en styrkelse af den kommunale ligning. Denne gang ved at tillade et øget samarbejde mellem de små og mellemstore kommuner.

Pensionskassers lejeboligbyggeri

Gemt under Boligministerens område er der nævnt en lempelse for pensionskasserne i form af skattefritagelse for pensionskassers lejeboligbyggeri i en 3-årige periode 2002-2004 inden for en årlig ramme på 1 mia. kr. Kommunerne skal have anvisningsret til hver fjerde bolig.

Spillelovgivning

Ansvarsområdet for spillelovgivningen samles hos Skatteministeriet og der vil blive foretaget lovændringer i forlængelse af rapporten fra april 2001: "Spil i fremtiden - overvejelser om en samlet lovgivning". Heri foreslås følgende:

· De gældende afgiftssatser og udlodningsordninger for Tipstjenesten foreslås bibeholdt, dog således at Tipstjenesten betaler en afgift på 30 pct. af bruttospilleindtægten af alle sine spil.

· Afgiftssatserne for væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb, kasinospil og gevinstgivende spilleautomater foreslås bibeholdt.

· Kasinoafgiften eller progressionsknækket bliver reguleret, hvis kasinoernes overskud viser sig at være væsentligt større end forudsat ved fastsættelsen af afgiften i 1990.

· Vare- og Landbrugslotterierne og de velgørende organisationers lotterier og bankospil foreslås fortsat fritaget for afgift forudsat, at hele overskuddet fra disse spil anvendes til velgørende formål.

· Klasselotteriet foreslås fortsat at være afgiftsfri, men hele overskuddet skal fortsat tilfalde statskassen.

· For markedsførings- og reklamespil, foreslås det, at der en indføres en afgift på eksempelvis 30 pct. af præmiesummen.

Dieselafgifter

Diselafgifterne skal forhøjes i takt med en forhøjelse af den tyske dieselafgift i november og januar.