18. januar 2005

Folketingsvalg

Fremsatte lovforslag bortfalder som følge af folketingsvalget

Der er udskrevet folketingsvalg til afholdelse tirsdag den 8. februar 2005.

På skatteområdet får det den betydning, at Skatteministeriet fungerer som et forretningsministerium i den mellemliggende periode.

Valget får betydning for lovprocessen, idet de fremsatte lovforslag bortfalder. Det gælder således også lov om ændring at selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten og globalpulje-princip i sambeskatningen) (L 153) fremsat af  regeringen den 15. december 2004.

Om lovforslagene skal genfremsættes og i hvilken form, afhænger selvsagt af udfaldet af valget og sammensætningen af det nye Folketing. Fremtiden for de lovforslag, der er sendt i høring, afhænger ligeledes af udfaldet af valget.