19. december 2007

Forslag til ny revisorlov

Høringsfristen er 21. januar 2008

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 18. december 2007 sendt forslag til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder m.v. i høring.

Lovforslaget skal afløse den gældende lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Forslaget implementerer det nye 8. selskabsdirektiv om lovpligtig revision og konsoliderede regnskaber.

Lovforslaget er baseret på bestemmelserne i den gældende revisorlov, samt de ændringer, der følger af direktivet. En stor del af disse ændringer er behandlet i Revisorkommissionens betænkning nr. 1478 fra oktober 2006.