18. januar 2002

Hjemme-pc ordning

Regeringen har fremsat interessant lovforslag

 

Lovforslaget går ud på, at medarbejdere vil kunne opnå et fradrag i den skattepligtige indkomst, hvis de selv er med til at finansiere deres hjemme-pc. Fradraget er afhængig af, hvad medarbejderne betaler til arbejdsgiveren for at få stillet en pc til rådighed i hjemmet, og kan højst udgøre 3.500 kr. pr. år.

Pc-ordning

I dag kan en lønmodtager skattefrit benytte en computer, der er stillet til rådighed af arbejdsgiveren, men der er reelt ikke mulighed for at indgå aftale med arbejdsgiveren om, at lønmodtageren selv betaler en andel af computerens pris.

Efter det nye forslag kan medarbejderen i sin skattepligtige indkomst fradrage de udgifter, som medarbejderen betaler til arbejdsgiveren i forbindelse med, at medarbejderen får en pc til rådighed i hjemmet.

Fradraget kan højst udgøre 3.500 kr. årligt og er betinget af, at arbejdsgiveren afholder minimum 25% af udgiften ved at stille en pc til rådighed. Forslaget indebærer desuden, at engangsudgifter til etablering af en ISDN- eller ADSL-linie hos medarbejderen kan anses som tilbehør til en computer, og derved indgå i beregningen af arbejdsgiver- og lønmodtagerandelen. Det samme kan arbejdsgiverens udgifter til medarbejderens deltagelse i PC-kurser og lignende uddannelse.

Fradraget falder uden for det begrænsede lønmodtagerfradrag, og kommer altså til at gælde uden bundfradrag.

Lovforslaget indebærer endvidere en ændring af den skattemæssige behandling af "datakommunikation". Hidtil har medarbejderen skullet beskattes som ved fri telefon, hvis arbejdsgiveren betaler for datalinier. Efter forslaget skal der være skattefrihed for helt eller delvis vederlagsfri privat arbejdsgiverbetalt datakommunikation via en dataforbindelse tilsluttet en arbejdstagers computer i hjemmet. Skattefritagelsen er dog betinget af, at medarbejderen fra sin computer har adgang til arbejdsstedets netværk.

Ikrafttrædelse

Loven foreslås at have virkning fra og med den 1. januar 2002. Herunder kommer fradragsretten til de 3.500 kr. efter forslaget kun til at gælde for medarbejdere, der har fået leveret en pc den 1. januar 2002 eller senere.