13. marts 2007

Husk restskatten!

Betal restskat på over 40.000 kr. senest den 15. marts 2007

Der er penge at spare ved at betale en eventuel restskat for 2006 i tide.

Der skal betales et tillæg på 2 % af retsskat over 40.000 kr. Tillægget er en del af indbetalingen hvilket betyder, at de 2 % fratrækkes indbetalingen, før SKAT registrerer beløbet som indbetalt restskat. Man kan højst betale 40.000 kr. fra 16. marts til 2. juli 2007.

Restskat der betales efter 2. juli 2007 tillægges 7 %. Restskat under 40.000 kr. kan betales indtil den 2. juli 2007 uden tillæg.

Anbefaling

Det kan således som altovervejende hovedregel anbefales at betale restskat på over 40.000 kr. senest den 15. marts 2007, hvorved rentetillægget kun er 2 % i stedet for 7 %.