21. juli 2003

Kapitalafkastsats

Satsen for 2003 er beregnet til 5%

Kapitalafkastsatsen beregnes en gang årligt. Satsen er en gennemsnitlig effektiv obligationsrente for årets første 6 måneder.

Told- og Skattestyrelsen har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2003 til 5%.

Kapitalafkastsatsen anvendes af selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsskattelovens regler, herunder virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen.

Satsen er offentliggjort i TSS-cirkulære 2003-22: Kapitalafkastsatsen for 2003.