14. august 2007

Kapitalafkastsatsen

Kapitalafkastsatsen i medfør af virksomhedsskattelovens § 9 er for indkomståret 2007 fastsat til 4 %.