20. maj 2003

Kapitaliseringsfaktorer

Ligningsrådet har vedtaget nye kursfaktorer for unoterede aktier og anparter

De nedenstående beregnede kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter gælder kun ved beregning af værdien af unoterede aktier og anparter i dødsboer, ved overdragelser mellem interesseforbundne parter, hvor overdragelserne er omfattet af gaveafgiftscirkulæret (nr. 185 af 17. november 1982).


Indtjeningsevne
7,5
Modificeret regel
3,75
Udbytte
43,5
Indre værdi
80 pct.