29. december 2004

Kapitaliseringsfaktorer

Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer

Ligningsrådet har vedtaget følgende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter.

Indtjeningsevne
9,0
Modificerede regel
4,5
Udbytte
54,5
Indre værdi
80


De beregnede kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter gælder i følgende situationer:

  • Ved beregning af værdien af unoterede aktier og anparter i dødsboer.
  • Ved overdragelse mellem interesseforbundne parter, hvor overdragelserne er omfattet af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, jf. TSS-cirkulære
  • 2000-09.

  • Ved gaveafgiftsberegning.