4. januar 2006

Kapitaliseringsfaktorer

Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer

SKAT har beregnet følgende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter.

Indtjeningsevne
9,0
Modificerede regel
4,5
Udbytte
61,0
Indre værdi
80

De beregnede kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter gælder i følgende situationer:

  • Ved beregning af værdien af unoterede aktier og anparter i dødsboer.
  • Ved overdragelse mellem interesseforbundne parter, hvor overdragelserne er omfattet af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, jf. TSS-cirkulære 2000-09.
  • Ved gaveafgiftsberegning.


Kapitaliseringsfaktorerne har virkning fra 3. januar 2006.