20. maj 2008

Medarbejdere udstationeret i Danmark

Nye regler for udenlandske virksomheder, der udstationerer medarbejdere i Danmark

Fra 1. maj 2008 har det været et krav, at udenlandske virksomheder, der udstationerer medarbejdere i Danmark, skal lade sig registrere i et nyt register i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Alle udenlandske virksomheder, der leverer varer og tjenesteydelser i Danmark skal fortsat momsregistreres. Herudover har alle virksomheder, der efter den 1. maj 2008 påbegynder levering af en tjenesteydelse i Danmark, pligt til at indberette oplysninger om medarbejdere, der udstationeres i forbindelse med den konkrete opgave.

Hvilke oplysninger skal indberettes?

Oplysningerne, som den udenlandske virksomhed skal indberette, omfatter:

  • Den anmeldelsespligtige virksomheds navn og forretningsadresse
  • CVR- eller SE-nummer, hvis dette tidligere er blevet tildelt
  • Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen
  • Sted for levering af tjenesteydelsen
  • Kontaktperson for den anmeldelsespligtige virksomhed i Danmark
  • Virksomhedens branchekode
  • Identiteten af lønmodtagere, som virksomheden udstationerer og varigheden af de enkelte medarbejderes udstationeringsperiode

Det nye "Register over Udenlandske Tjenesteydere i Danmark" (RUT-registret) vil gøre det nemmere for de danske myndigheder at føre tilsyn med udenlandske virksomheder og deres ansatte. Registret vil desuden give arbejdsmarkedets parter et bedre overblik over udenlandske virksomheder og identiteten af de udstationerede lønmodtagere i Danmark.

www.virk.dk kan man finde den blanket, der skal udfyldes ved udstationering af medarbejdere i Danmark.

Indberetningen skal foretages senest samtidig med, at den udstationerede medarbejder påbegynder arbejdet i Danmark.

Undtagelser

Visse former for kortvarige udstationeringer er undtaget fra anmeldelsespligten. Det gælder ved udstationeringer, der sker som led i levering af et teknisk anlæg eller installation, og hvor udstationeringsperioden er højst 8 kalenderdage. Dog skal alle registreres, hvis opgaven udføres inden for bygge- og anlægsområdet – også selvom opgaven går ud på at levere eller installere et teknisk anlæg.