2. november 2010

Medlemsfirma fusionerer

Pressemeddelelse fra Nielsen & Christensen

Nordjysk revisionsfirma vil fusionere sig landsdækkende

Første skridt bliver 1. november taget gennem opkøb af kollegerne Alsø & Breinholt i København. Men køberne Nielsen & Christensen afsøger i øjeblikket markedet for flere fusionspartnere, erklærer direktør Finn Korgaard.

Det efter provinsforhold store regionale revisionsfirma, Nielsen & Christensen i Aalborg, vil være landsdækkende. Første skridt er netop taget med opkøbet af de københavnske kolleger, det statsautoriserede revisionsfirma, Alsø & Breinholt, der får virkning fra 1. november.

Efter sammenlægning vil Nielsen & Christensen råde over 150 medarbejdere heraf 25 statsautoriserede revisorer med en omsætning på 120 mio. kr. Det nordjyske revisionsfirma, med en historie der går tilbage til 1950’erne, har ellers allerede i flere år drevet en velfungerende filial i København udover afdelingerne i Aalborg og Aars, men de nye forretningspartnere vurderer, at kundegrundlaget er til meget mere:

”København er landets store vækstområde og samtidig adgang til de internationale opgaver. Alsø & Breinholt har bl.a. en stærk international profil, som vi planlægger at forædle yderligere i det nye Nielsen & Christensen,” forklarer revisionsfirmaets administrerende direktør Finn Korgaard.

Nielsen & Christensen har gennem årene bl.a. opbygget en skatteafdeling, der er blandt de mest kompetente og veluddannede i landet, og som derfor også rådgiver andre revisionsfirmaer.

”Det er en kapacitet, som kan imødekomme rådgivningsbehov i enhver størrelse virksomhed. Men for at komme i betragtning hos de største kunder, må vi også selv volumenmæssigt forvandle os til en mere slagkraftig spiller på markedet,” fortsætter Finn Korgaard om virksomhedens behov for at vokse sig større:

Matcher fremtidens udfordringer

Direktøren for det statsautoriserede revisionspartnerselskab tilføjer, at det også rekrutteringsmæssigt er vigtigt for revisionsfirmaet at vokse sig større.

”I årene fremover forventer vi, at de mest ambitiøse, unge revisionsfolk tiltrækkes af de revisionsvirksomheder, der kan tilbyde de største opgaver og karrieremuligheder. Med vores vækstplan matcher vi den faglige og ledelsesmæssige udfordring, som vi ser for revisionsbranchen i fremtiden.”

Finn Korgaard henviser til, at Nielsen & Christensen i sin strategiplan 2013 har sat som mål at blive dobbelt så store, og at man derfor allerede nu afsøger markedet for endnu flere potentielle fusionspartnere.

Også hos Alsø & Breinholt, er der stor tilfredshed med beslutningen:

”Nielsen & Christensen har et særdeles godt navn i branchen. Som konsekvens af vores egen succes og ekspansion de senere år stod vi for at tage nogle afgørende strategiske beslutninger, bl.a. om nødvendigheden af en velfungerende HR-afdeling. Forløbet af forhandlingerne har kun bekræftet os i, at beslutningen om salg og fusion er rigtig,” siger en tilfreds Per Winther, statsautoriseret revisor hos Alsø & Breinholt. Han tilføjer:

”Det er tydeligt, at Nielsen & Christensen oprigtigt ønsker at tillægge de kompetencer, som vi kan tilbyde.”

Stadig lokal forankring

Finn Korgaard understreger Nielsen & Christensens fortsatte regionale forankring i Nordjylland:

”At vi søger fusionspartnere betyder ikke, at vi er på vej ud af Aalborg. Det er tværtimod en offensiv handling, som også har til formål at sikre vores markedsposition samt fastholde og udbygge vores evne til at betjene nordjyderne på nordjysk,” som han siger.

For yderligere kommentarer, kontakt Nielsen & Christensens adm. dir. Finn Korgaard tlf.:  98 18 33 33 / 41 86 56 99 (dir.) eller email: fk@remove-men-c.dk eller Alsø & Breinholt Per Winther tlf.: 36 44 20 66 eller email: pw@remove-meab.dk og læs mere på www.n-c.dk