12. juli 2006

Mindsterente og kapitalafkastsats

De nye satser er offentliggjort

Mindsterenten

Mindsterenten i medfør af kursgevinstlovens § 38, stk. 1 er fra og med 1. juli 2006 3%.

Kapitalafkastsatsen

Kapitalafkastsatsen i medfør af virksomhedsskattelovens § 9 er for indkomståret 2006 fastsat til 4%.