1. januar 2003

Mindsterenten 1. halvår 2003

Mindsterenten er fastsat til 3% fra 1. januar til 30. juni 2003