28. september 2002

Mindsterenten er nedsat til 3 procent

Den ekstraordinære nedsættelsen har virkning fra 10. oktober 2002

Renten gælder både for obligationer, pantebreve, gældsbreve og andre pengefordringer, og kommer til at gælde i perioden 10. oktober til 31. december.

Sidst mindsterenten blev sat ned ekstraordinært, var i november sidste år, hvor mindsterenten fra 23. november til 31. december 2001 lå på 3 procent. Men ved den ordinære fastsættelse af mindsterenten blev den fra 1. januar 2002 forhøjet til 4 procent, som altså er gældende frem til 10. oktober 2002.