18. december 2001

Mindsterenten for 1. halvår 2002

Den blev 4%

Mindsterenten, der gælder såvel for obligationer, pantebreve, gældsbreve som for andre pengefordringer, jvf. lov nr. 901 af 11. oktober 2001, er for perioden fra den 1. januar 2002 til den 30. juni 2002 fastsat til 4% p.a.

Den ekstraordinære nedsættelse af mindsterenten i perioden 23. november til 31. december 2001 kunne således ikke fastholdes i 2002.

Hvis markedsrenten ændrer sig væsentligt i perioden, vil Københavns Fondsbørs give meddelelse om en eventuel ny mindsterente.

For yderligere information om fastsættelse af mindsterenten; se under faglig viden ved klik på linket til højre.