3. juli 2007

Mindsterenten

Mindsterenten er fastsat til 4 % p.a. fra 1. juli - 31. december 2007