14. juni 2007

Ny forældelseslov vedtaget

Folketinget vedtog lovforslaget i uændret form

Vi har tidligere her på hjemmesiden omtalt det lovforslag om nye forældelsesregler, som blev fremsat i Folketinget i februar måned.

Nu er loven blevet en realitet, og hovedindholdet i det oprindelige lovforlag blev vedtaget i uændret form. Derfor henvises til vores artikel herom (se linket hertil).

Såvel den nye forældelseslov som forældelsesreglerne i en række speciallove træder i kraft den 1. januar 2008. De nye regler finder fra denne dato også anvendelse på fordringer stiftet før lovens ikrafttrædelse.

Overgangsreglerne, som er indeholdt i loven, er også tidligere omtalt i artiklen om lovforslaget.

Relaterede nyheder