27. marts 2009

Ny partner i rgd revision

Pressemeddelelse fra rgd revision

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at statsautoriseret revisor Morten Ryberg er indtrådt som partner i rgd revision, statsautoriseret revisionspartnerselskab. rgd revision er et af Østjyllands største lokale revisionsfirmaer og har i dag 66 medarbejdere, hvoraf de 11 er partnere. Vi beskæftiger os primært med revision og rådgivning af små og mellemstore virksomheder, som vi servicerer fra vore kontorsteder i Hobro, Åbyhøj og Århus.

På trods af den aktuelle krise vælger vi i modsætning til mange andre ikke at nedjustere, men opjustere. Vi ser positivt på fremtiden, og vi tror på, at vi kan fortsætte de seneste års vækst. En vækst, som er baseret på samarbejdet med vore kunder. Et samarbejde, som bygger på stor faglighed, engagement og gensidig tillid.

Morten Ryberg startede i rgd revision i 1998 og har fulgt vort normale uddannelses- og karriereforløb. Sideløbende med arbejdet som revisor har Morten bestået HD(R) og cand. merc. aud. samt gennemført kursusforløbet til revisoreksamen. Den endelige eksamen til statsautoriseret revisor blev bestået i efteråret 2008.

Udover arbejdet som revisor, har Morten som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem gennem 8 år bidraget væsentligt til firmaets udvikling og vækst.

Morten beskæftiger sig primært med revision og rådgivning af håndværks- og entreprenørvirksomheder, samt landbrugsrelaterede erhverv, såsom maskinfabrikker, maskinhandlere, gartnerier m.v. Herudover beskæftiger Morten sig med rådgivning omkring omstrukturering og generationsskifte.