31. marts 2009

Ny selskabslov på vej

Lovforslaget er nu fremsat

Regeringen fremsatte den 25. marts 2009 forslag til ny lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven).

Lovforslaget bygger på den betænkning, som Udvalget til Modernisering af Selskabsretten kom med i november 2008 - se omtalen heraf i FACIT (brug linket her på siden).

Lovforslaget lægger blandt andet op til:

  • Ledelse og medarbejdere kan i enighed fravælge en række formelle krav.
  • Anpartsselskaber kan stiftes med grundkapital på 50.000 kr. mod tidligere 125.000.kr.
  • Alle, der ejer mere end 5 pct. eller mere af et selskab registreres i offentligt tilgængeligt register.

På Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside er vist en række konkrete eksempler på ændringer af reglerne i forhold til de nugældende bestemmelser. Brug linket til "Korte statements om den nye selskabslov" her på siden.