29. august 2006

Nye beløbsgrænser

Beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2007 er offentliggjort

De nye beløbsgrænser i skattelovgivningen, der kommer til at gælde for 2007, herunder personfradrag, mellemskattegrænse og topskattegrænse er offentliggjort på Skatteministeriets hjemmeside

I forhold til 2006 reguleres beløbsgrænserne i 2007 med 2,7 pct.

Reguleringen indebærer bl.a., at det maksimale beskæftigelsesfradrag i 2007 stiger med 200 kr. til 7.500 kr., det almindelige personfradrag med 1.000 kr. til 39.500 kr., mellemskattegrænsen med 7.100 kr. til 272.600 kr. og topskattegrænsen med 8.500 kr. til 327.200 kr.

De nye grænser betyder bl.a., at der i 2007 først skal betales mellemskat, når årslønnen før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag kommer op over ca. 296.300 kr. eller ca. 24.700 kr. om måneden, og topskat, når årsindkomsten før arbejdsmarkedsbidrag overstiger ca. 355.600 kr. svarende til en månedsløn på omkring 29.600 kr.