20. februar 2009

Nye betalingsfrister

Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og moms

Regeringen har besluttet at forlænge fristerne for virksomhedernes betaling af A-skat og afregningen af moms.

For så vidt angår udskydelsen af momsafregningen omfatter denne  virksomheder med måneden og kvartalet som afregningsperiode.

De nye kredittider har konsekvenser for, hvordan virksomhederne skal forholde sig med A-skatten og momsen i de næste 6 måneder.

På SKATs hjemmeside - brug linket til højre her på siden - er angivet en udførlig omtale af betalingsfristerne. Bemærk, at det af SKATs omtale fremgår, at det ikke kan udelukkes, at der kan blive fremsendt systemmæssige rykkere til virksomhederne, når betalingen for A-skatten og momsen ikke indgår til de sædvanlige frister. I disse situationer kan virksomhederne i følge SKAT blot se bort fra henvendelsen (og der vil hverken blive pålagt renter eller gebyrer).

Relaterede links