23. januar 2007

Nye satser

De nye satser for selskabsskat mv. er nu offentliggjort

Selskabsskat

For indkomståret 2007 udgør rentesatserne efter selskabsskattelovens § 29B, stk. 8-9:

Godtgørelsesprocent
Hvis indkomstskatten er mindre end acontoindbetalingerne, udbetales det overskydende beløb tillagt en godtgørelse på 2,3% (hævet fra 1,8%).

Restskatteprocent
Bliver selskabets indkomstskat større end acontoindbetalingerne, skal der betales et tillæg på 5,8% (hævet fra 5,3%).

Procenttillægget
Tillægget i forbindelse med frivillige indbetalinger er 0,6% (hævet fra 0,5%).

Rentesats

Efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, fastsættes der en variabel rente for kalenderåret. For 2007 udgør denne 0,2%.

Det betyder, at renten ved for sen betaling af A-skat mv. udgør 1,0% og renten ved ændret årsopgørelse mv. for personer udgør 0,6%.

Kapitaliseringsfaktorer

SKAT har beregnet følgende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter:

Indtjeningsevne
9,0
Modificerede regel
4,5
Udbytte
71,0
Indre værdi
80,0

De beregnede kapitaliseringsfaktorer har virkning fra og med 4. januar 2007.