13. november 2002

Nyt medlemsfirma

Revision Syd er blevet tilsluttet RevisorGruppen Danmark

RevisorGruppen Danmark har fået sit 17. medlemsfirma.

Som en følge af den fortsatte koncentration i revisorbranchen har de to Nykøbing F.- afdelinger af henholdsvis PricewaterhouseCoopers og RSM Christiansen & Engelbrechtsen besluttet en sammenlægning.

Det sammensluttede revisionsfirma, der ejes af de statsautoriserede revisorer Peter Müller og Ole Olsen, har ændret navn til:


Revision Syd

Statsautoriserede revisorer


Udskillelsen fra henholdsvis PricewaterhouseCoopers og RSM Christiansen & Engelbrechtsen har fundet sted efter gensidig overenskomst.

Foreløbig vil firmaet blive drevet fra de to eksisterende adresser, Torvet 9 og Gaabensevej 1, Nykøbing F., men så snart der er fundet egnede lokaler, bliver der tale om én fælles adresse. Telefon og telefaxnumre er uændrede, mens e-post og hjemmeside-adresse ændres i nær fremtid.

Revision Syd beskæftiger i alt 21 medarbejdere, heraf 3 statsautoriserede revisorer.

Gennem de sidste 10-15 år er der sket hyppige navneændringer i de to firmaer, der nu er blevet til Revision Syd. Dette skyldes efterhånden talrige nationale og internationale fusioner. Med Revision Syd er der skabt et - efter regional målestok - større revisionsfirma, hvor beslutningerne træffes lokalt, samtidig med at tilknytningen til RevisorGruppen Danmark sikrer, at man fortsat kan betjene såvel store som små kunder optimalt. Samtlige medarbejdere fra de to firmaer overgår til Revision Syd, således at kunderne vil få samme kontaktpersoner som hidtil.