30. marts 2009

Partner Revision etablerer skatteafdeling

Pressemeddelelse fra Partner Revision

Skatteteknisk rådgivning har været et stigende område for Partner Revision, som nu opretter egen skatteafdeling.

En skatteafdeling med fuld fokus på konkret rådgivning, opgaveløsning og intern efteruddannelse indenfor skat. Sådan lyder den seneste investering i videreudvikling af Partner Revision. Til jobbet som leder af den nye afdeling har vi hentet skattekonsulent Thomas W. Jørgensen, der kommer med erfaring fra blandt andet Silkeborg Kommune og Deloitte.

Skatteafdelingen beskæftiger fra begyndelsen to medarbejdere. Men vi har en klar forventning om, at afdelingen inden for kort tid får behov for udvidelse med flere medarbejdere:

"Den nye skatteafdeling er oprettet i erkendelse af, at vores rådgivningsopgaver i stigende grad involverer skattetekniske spørgsmål. Selv om revisorer besidder en bred kompetence på skatteområdet, er behovet for specialviden blevet yderligere aktualiseret. Partner Revision har i en periode klaret sig med ekstern bistand til de mest komplicerede opgaver, men nu ønsker vi i større omfang at løse opgaverne i eget hus," siger Thomas W. Jørgensen.

Skatteafdelingen holder fysisk til hos Partner Revision i Ikast. Men den fungerer som afdeling og til gavn for samtlige Partner Revisions afdelinger – i Herning, Silkeborg, Brande, Ringkøbing, Skjern og Tarm. Udover interne opgaver som løbende opdateringer og efteruddannelse indenfor skatteområdet af alle Partner Revisions medarbejdere, tilbyder den nye afdeling også rådgivning og løsning af konkrete opgaver hos kunderne.

"Generelt – internt såvel som eksternt – er skat et væsentligt område, og det er absolut ikke urealistisk, at afdelingen indenfor et par år vil være udvidet væsentligt, og kompetenceområderne udvidet til også at omfatte moms og afgifter," vurderer Thomas W. Jørgensen.

Den nye afdeling vil desuden stå i spidsen for afvikling af seminarer og informationsmøder for Partner Revisions kunder. De første er allerede løbet af stablen, hvor Partner Revisions skatteafdeling har afholdt infomøder om den nye skattereform.

"Udover gennemgang af de umiddelbare vækstinitiativer, som igangsættes allerede i år, har vi sat fokus på konsekvenserne af skattereformen indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti. For både private og for virksomheder," siger Thomas W. Jørgensen.

Han er 43 år og bor i Silkeborg med sin kone Käthe og deres børn på henholdsvis 14, 11 og 8 år. Han er oprindeligt uddannet indenfor militæret. Siden 1989 har Thomas W. Jørgensen beskæftiget sig med skat, og har været ansat i skatteafdelingen i Silkeborg Kommune og hos Deloitte i Silkeborg.

"Jeg er glad for at have fået udfordringen at opbygge skatteafdelingen hos Partner Revision, der med en omsætning på tæt ved 100 mio. kr. og mere end 150 medarbejdere rummer mange opgaver, som vores afdeling kan løse. Med det interne arbejde er skatteafdelingen samtidig med til yderligere at kvalitetssikre Partner Revision", siger Thomas W. Jørgensen.