10. juli 2003

Praksisændring

Skatteministeriets departement har præciseret reglerne om arbejdsgiverbetalt datakommunikation

Told- og Skattestyrelsen har tidligere udsendt to meddelelser

om bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 13, hvorefter arbejdsgiverbetalt datakommunikation er skattefri, når der er adgang til arbejdsstedets netværk fra arbejdstagerens computer.

Det fremgår af meddelelserne, at skattefriheden også omfatter situationer, hvor forbindelsen kan anvendes til telefoni, og det er ikke afgørende for skattefriheden hvilken teknisk løsning datakommunikationsleverendøren har valgt ved etablering af dataforbindelsen til den ansattes bolig. Der skal dog være tale om en fast datakommunikationsforbindelse tilsluttet en computer i den ansattes hjem. Skattefriheden har derfor ikke omfattet telefoni/datakommunikation via en mobiltelefon.

Her på hjemmesiden har vi tidligere omtalt emnet -

læs mere her

.

Skatteministeriets departement har nu præciseret reglerne således, at i de tilfælde, hvor mobiltelefonforbindelsen rent faktisk giver adgang til arbejdsstedets netværk, vil skattefriheden også omfatte telefoni/datakommunikation via den pågældende mobiltelefon.

Praksisændringen har virkning fra 1. januar 2002. Skatteydere, der er blevet beskattet i 2002 af en mobiltelefon med forbindelse til arbejdsstedets netværk, kan indenfor 3 års fristen i skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, rette henvendelse til den kommunale ligningsmyndighed og anmode om at ansættelsen ændres.