1. oktober 2001

Reklame kontra repræsentation

Den klassiske problemstilling omkring sondring mellem reklameudgifter og repræsentationsudgifter har været prøvet ved landsretten.

 

Repræsentationsudgifter - såsom gaver, bespisning, tobak, vin og betaling af hotelophold for kunder - kan kun fradrages med 25% af udgiften i den skattepligtige indkomst. Udgifter til udenlandske forretningsforbindelsers rejse og ophold er dog fuldt fradragsberettiget, når formålet er at opnå salg af varer og tjenesteydelser til udlandet. Den udvidede fradragsret gælder ikke bespisning.

Smågaver som kuglepenne og lightere anses for reklame. Reklameartikler til en værdi over 100 kr. samt vingaver med påtrykt navn anses for repræsentation.

Vestre Landsret har haft lejlighed til at vurdere, om udgifterne til en reception, der i 1996 blev afholdt i anledning af et 20 års jubilæum for en ejendomsmæglerforretning, var fuldt fradragsberettigede som reklameudgift eller alene med 25% som repræsentation.

Receptionen blev annonceret i medierne og annoncen havde følgende ordlyd: "Reception Åbent Hus. I anledning af vort 20 års jubilæum og udvidelsen af vor Sundvej-afdeling vil det glæde os at se kunder og forretningsforbindelser i de nye omgivelser fredag den 1. november kl. 13-17, hvor vi byder på lidt godt til hals og gane."

Traktementet bestod blandt andet af diverse tærter, skinke, kold kartoffelsalat, frikadeller, fisk og brød til en pris af 59,90 kr. pr. kuvert.

Det primære formål med receptionen var at øge virksomhedens salg af tjenesteydelser og at sikre forretningen en positiv omtale. Receptionen, der samtidig var startskuddet på en rabatkampagne, blev derfor afholdt som et "åbent-hus-arrangement", hvor der var adgang for enhver aktuel som potentiel kunde såvel som for forretningsforbindelser. Virksomheden argumenterede for fuld fradragsret, idet arrangementet havde et sådant reklamemæssigt islæt, at udgifterne til receptionen burde behandles som en reklameudgift.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten derimod argumenterede således: "Når henses til, at serveringen fandt sted fra kl. 13.00 og bestod af en buffet med grønsagstærter, skinke, kold kartoffelsalat, frikadeller, røget ørred, ost og brød, og at det var muligt at sidde ned og spise, findes arrangementet at have haft en sådan karakter, at receptionsudgifterne skal behandles som en repræsentationsudgift med begrænset fradragsret jævnfør Ligningslovens § 8, stk. 4."

Man kan derfor som udgangspunkt forvente fuld fradrag for receptionsudgifter, hvis

· der er åben adgang for en bred kreds,

· der ikke er stole i receptionslokalet, og

· traktementet kan indtages uden brug af bestik.

Herudover kan det være nødvendigt at sikre sig, at traktementet ikke kan erstatte frokosten eller aftensmaden.