26. december 2007

Rentesatser og kapitaliseringsfaktorer

De nye satser er nu offentliggjort

Selskabsskat

For indkomståret 2008 udgør rentesatserne efter selskabsskattelovens § 29B, stk. 10, jf. stk. 8-9:

Godtgørelsesprocent
Hvis indkomstskatten er mindre end acontoindbetalingerne, udbetales det overskydende beløb tillagt en godtgørelse på 2,8% (hævet fra 2,3%).

Restskatteprocent
Bliver selskabets indkomstskat større end acontoindbetalingerne, skal der betales et tillæg på 6,3% (hævet fra 5,8%).

Procenttillægget
Tillægget i forbindelse med frivillige indbetalinger er 0,7% (hævet fra 0,6%).

Kapitaliseringsfaktorer

SKAT har beregnet følgende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter:

Indtjeningsevne
8,5
Modificerede regel
  4,25
Udbytte
75,0
Indre værdi
80,0

De beregnede kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter gælder i følgende situationer:

  • Ved beregning af værdien af unoterede aktier og anparter i dødsboer.
  • Ved overdragelse mellem interesseforbundne parter, hvor overdragelserne er omfattet af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, jf. TSS-cirkulære 2000-09.
  • Ved gaveafgiftsberegning.

De beregnede kapitaliseringsfaktorer har virkning fra og med 1. januar 2008.