3. marts 2008

Restskat for 2007

Fordelagtigt at betale restskat over 40.000 kr. senest den 17. marts 2008

Der er penge at spare ved at betale en eventuel restskat for 2007 i tide.

Der skal betales et tillæg på 2 % af retsskat over 40.000 kr. Tillægget anses for indeholdt i indbetalingen hvilket betyder, at de 2 % fratrækkes indbetalingen, før SKAT registrerer beløbet som indbetalt restskat. Man kan højst betale 40.000 kr. fra 18. marts til 1. juli 2008.

Restskat der betales efter 1. juli 2008 tillægges 7 %. Restskat under 40.000 kr. kan betales indtil den 1. juli 2008 uden tillæg.

Anbefaling

Det kan således som altovervejende hovedregel anbefales at betale restskat på over 40.000 kr. senest den 17. marts 2008, hvorved rentetillægget kun er 2 % i stedet for 7 %.

Vent med at indbetale de sidste 40.000 kr. i restskat til den 1. juli 2008.