19. maj 2006

Revisortilsynet

Den årlige redegørelse er netop udgivet

Redegørelsen kan læses på Revisortilsynets hjemmeside.

Revisortilsynet og RevisorGruppen Danmark

Det enkelte medlemsfirma i RevisorGruppen Danmark er naturligvis omfattet af den offentlige kvalitetskontrol af revisorer.

RevisorGruppen Danmark har sæde med en repræsentant for de statsautoriserede revisorer i selve Revisortilsynet.

I 2005 blev 4 af de 19 medlemsfirmaer i RevisorGruppen Danmark stikprøvevis udtaget til kvalitetskontrol, og alle 4 medlemsfirmaer har uden bemærkninger fået godkendt såvel kvalitetsstyringssystemer som udført arbejde.