12. marts 2002

Selvangivelsen er på vej

Selvangivelsen bliver i år sendt ud i perioden 11. marts til 14. april

 

"Printselvangivelsen"

Den 11. marts begynder udsendelsen af 1,4 mio. selvangivelser til skatteydere, der ikke får årsopgørelsen samtidig med selvangivelsen. Disse skatteydere har typisk ændringer til felterne om befordringsfradrag, børne- og ægtefællebidrag, gaver mv.Fra den 2. april bliver selvangivelsen med årsopgørelsen sendt ud til 2,5 mio. skatteydere. Disse skatteydere har ifølge Told·Skats oplysninger ikke yderligere oplysninger til selvangivelsen og får derfor en opgørelse over restskat eller overskydende skat med det samme.Ændringer til disse fortrykte selvangivelser skal være indsendt til skattemyndighederne senest den 1. maj 2002.

Den udvidede selvangivelse

Derudover sendes 0,6 mio. udvidede selvangivelser ud fra midten af marts måned. Disse selvangivelser bruges f.eks. af selvstændigt erhvervsdrivende og skatteydere med udlejning.Den udvidede selvangivelse skal indsendes senest den 1. juli 2002.

Uddybende omtale

For yderligere omtale af selvangivelsen henvises til vedlagte link.

Relaterede nyheder