29. oktober 2004

Skattefri brobizz

Arbejdsgiverbetalt brobizz er skattefri for den ansatte

Arbejdsgivers betaling af brobizz for medarbejdere med fri bil medfører ikke længere beskatning af den ansatte. Når medarbejderen er beskattet af fri bil, skal der herudover ikke ske beskatning af brobizz, der skal anvendes i forbindelse med kørsel mellem hjem og arbejde. Dette er resultatet i en kendelse fra Landsskatteretten.

Lighedsgrundsætning

Overfor Landsskatteretten blev det bl.a. gjort gældende, at en beskatning af brobizz vil være i strid med den almindelige forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, hvorefter lige forhold skal behandles lige i retlig henseende. Såfremt der skal ske beskatning af værdien af arbejdsgiverbetalt broafgift i tilfælde, hvor medarbejderen selv kører i bil over broen, skal der således også ske beskatning af broafgiften i de tilfælde, hvor kørslen over broen sker med arbejdsgiverbetalt taxa, tog, bus eller lignende. Dette sker imidlertid ikke i praksis.

Begrundelsen

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse for skattefrihed er følgende:

"Udgifterne til afgift af passage af Storebæltsbroen (brobizz) må i overensstemmelse med det af repræsentanten anførte anses for en integreret del af arbejdsgiverens betaling for klagerens befordring mellem hjem og arbejdsplads. Arbejdstagerens indkomstansættelse påvirkes ikke af arbejdsgiverens udgifter hertil, såfremt arbejdstageren undlader at tage befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 C.

Da klageren ikke har foretaget fradrag for befordring efter ligningslovens § 9 C, er der derfor ikke grundlag for at beskatte den arbejdsgiverbetalte broafgift."

Et uløst problem omkring brobizz kunne være, om skattefriheden også gælder, der hvor medarbejderen kører i egen bil. Der kan umiddelbart ikke være tale om arbejdsgiverbetalt befordring. Men hvis nu arbejdsgiveren vælger at betale brobizzen, og medarbejderen ikke selvangiver befordringsfradrag for brostrækningen, er der så ikke tale om delvis arbejdsgiverbetalt befordring og dermed skattefrihed?

Told- og Skattestyrelsens holdning hertil forventes snarest offentliggjort.

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax