8. april 2004

Skattekort

Nye skattekort til alle som følge af ekstraordinær forskudsregistrering

Regeringens "forårspakke" betyder, at der gennemføres en ny ekstraordinær forskudsregistrering. Udsendelsen af den nye forskudsregistrering sker i begyndelsen af maj, når lovgivningen forventeligt er vedtaget. De nye skattekort skal gælde fra og med den 1. juni 2004, og skattebesparelserne for hele året og "fejlagtigt" betalte SP-bidrag i perioden januar til maj 2004 vil blive indregnet i det nye skattekort.

Der udsendes automatisk nye skattekort til lønmodtagere og B-skatterater til selvstændigt erhvervsdrivende. Ved den nye forskudsregistrering vil der blive taget hensyn til ændringer, som skatteydere har foretaget i de første 4 måneder. Det kan f.eks. være på grund af hushandel eller lignende.

Arbejdsgivere, der rekvirerer skattekort elektronisk, vil snarest modtage et brev fra ToldSkat om fremgangsmåden for rekvirering af skattekortene. Der er i princippet tale om en ekstraordinær gentagelse af rekvisitionsordningen fra sidste år, hvor der blev rekvireret skattekort for den ordinære forskudsregistrering for 2004.

Arbejdsgivere, der ikke hidtil har rekvireret skattekort elektronisk, kan også rekvirere et udtræk. Tilmelding til rekvisitionsordningen kan ske via

www.toldskat.dk

i perioden fra den 2. april til den 20. april. Det kræver en TastSelv-kode eller en digital signatur. På ToldSkats hjemmeside er der vejledning om, hvordan der rekvireres oplysninger på de ansatte, herunder oplysninger om rekvisitionsfilens opbygning, samt hvordan ToldSkat leverer svaret tilbage.

Relaterede links