3. maj 2004

Skattelettelser

Regeringens "Forårspakke" om fremskyndelse af skattelettelser mv. er vedtaget

De fremsatte lovforslag om skattelettelser er nu vedtaget, hvilket betyder skattelettelser allerede i 2004. Grænsen for, hvornår der skal betales mellemskat, udgør herefter for 2004 254.000 kr. Det maksimale beskæftigelsesfradrag udgør i 2004 7.000 kr. SP-bidrag skal ikke betales i 2004 og 2005.

Mellemskat

Mellemskattegrænsen udgør efter lovændringen 254.000 kr. Der skal således alene betales mellemskat, hvis summen af personlig indkomst og positiv nettokapitalindkomst overstiger 254.000 kr. i 2004.

Beskæftigelsesfradrag

Beskæftigelsesfradrag beregnes som 2,5% af arbejdsindkomsten og udgør i 2004 maksimalt 7.000 kr.

SP-bidrag

Der skal ikke betales SP-bidrag i 2004 og 2005.

For lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende vil SP-bidrag, der allerede er betalt i 2004, ikke blive udbetalt. Virkningen indregnes i det nye skattekort eller i B-skatteraterne (selvstændigt erhvervsdrivende) for resten af 2004.

For kontanthjælps- og dagpengemodtagere m.fl. vil der derimod ske udbetaling af indeholdt SP-bidrag. Det er imidlertid ikke hele det opkrævede SP-bidrag i 2004, der udbetales. Kommunen eller arbejdsformidlingen skal i forbindelse med udbetalingen tilbageholde skat af SP-bidraget.