25. maj 2007

Skatterådet

Årsberetningen fra Skatterådet er netop udgivet

Gevinster fra netpoker er ikke skattepligtige. I visse tilfælde kan man købe campingvogne i Tyskland - og dermed kun betale den lavere tyske moms. Er ekspropriationserstatninger skattefrie eller ej? Dette er blot tre af de områder, hvor Skatterådet har truffet afgørelse inden for det sidste år. I rådets årsberetning kan man læse meget mere om rådets afgørelser og funktion.

Skatterådet består af 19 politisk udpegede medlemmer. Rådets arbejde er koncentreret om nye og principielle problemer inden for skat, moms og afgifter. Rådet behandler de sager, som SKAT forelægger dem.

Beretningen beskriver nogle af rådets konkrete udfordringer og rådets arbejdsopgaver. Desuden indeholder den forskellig statistik om Skatterådets sager og sagsbehandlingstiden for bindende svar.

Skatterådet første årsberetning dækker perioden fra 1. november 2005 - hvor rådet blev oprettet - til 31. december 2006.

Relaterede links