14. november 2008

Slut med forhåndserindringer

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsender ikke længere erindringsbreve til virksomheder

Når fristen for indsendelse af en årsrapport eller eventuelt en undtagelseserklæring for en virksomhed nærmer sig, har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hidtil fremsendt et erindringsbrev.

Fremover vil virksomhederne ikke længere modtage erindringsbrevet.

Fristen for indsendelse af årsrapporten er 5 måneder fra udløbet af regnskabsåret. For børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber er fristen dog 4 måneder.

Hvis fristen ikke overholdes

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sender som hidtil et påkravsbrev til virksomheden, såfremt årsrapporten eller undtagelseserklæringen ikke er modtaget inden indsendelsesfristens udløb. Det fremgår af dette brev, at hvis årsrapporten eller undtagelseserklæringen ikke er modtaget senest 8 hverdage efter brevets datering, vil medlemmerne af virksomhedens øverste ledelse blive pålagt en afgift, når årsrapporten modtages.

Hvis årsrapporten ikke er modtaget senest 4 uger efter brevets datering, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sende virksomheden til tvangsopløsning i skifteretten.