25. september 2008

Større julegaver?

Beskatning af gaver fra arbejdsgiveren

Julegaver eller nytårsgaver fra arbejdsgiveren kan maksimalt have en værdi på 500 kr., hvis skattetræk og skattepligt for modtageren skal undgås.

Der er ikke tale om en sats, der reguleres én gang årligt, men en gammel praksis, hvorefter man ikke beskatter sådanne gaver.

Det er 12 år siden beløbet sidst blev ændret.

Ny grænse på 700 kr.

SKAT har besluttet, at tiden nu er moden til en regulering af beløbet, således at gaver i form af naturalier ydet af arbejdsgiveren i anledning af jul eller nytår, ikke skal beskattes fra 2008 og fremover, hvis markedsværdien af de gaver den ansatte modtager ikke overstiger 700 kr.

Består gaven af kontanter eller gavekort, skal modtageren som hidtil beskattes af det fulde beløb.

Lejlighedsgaver

Den i praksis gældende beløbsgrænse vedrørende julegaver har en afledet effekt på beskatningen af lejlighedsgaver, som ydes af arbejdsgivere. Der skeles til denne beløbsgrænse, når man skal afgøre, hvad der er det naturlige niveau for lejlighedsgaver fra arbejdsgiveren, som efter praksis ikke kommer til beskatning.