19. juni 2008

Uændret befordringsfradrag

Skatterådet har besluttet ikke at ændre satserne

Brændstofprisernes himmelflugt har medført, at Skatterådet har vurderet behovet for en justering af de gældende satser for befordringsfradrag og kørselsgodtgørelse.

Derfor har Skatterådet den 17. juni helt ekstraordinært haft en eventuel forhøjelse af satserne på dagsordenen. Skatterådet har besluttet ikke at ændre satserne.

"Udgangspunktet er, at alle de satser, vi hvert år i november måned fastsætter, gælder for hele det kommende år - uanset om priserne falder eller stiger. Det princip holder vi fast i med dagens afgørelse", forklarer Lida Hulgaard, der er formand for Skatterådet.

Skatterådet har kompetencen til at fastsætte forskellige satser og beløbsgrænser - herunder satserne for befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse.

"Hvis vi skal fravige vores princip om kun at fastsætte satserne en gang årligt, så kan alene væsentlige ændringer i satserne begrunde en sådan fravigelse. Selvom benzinpriserne er steget, så har det ikke medført så væsentlige ændringer af satserne, at vi ekstraordinært har villet ændre dem", forklarer Lida Hulgaard i en pressemeddelelse.

De satser, der blev fastsat på Skatterådets møde i november 2007 for 2008 gælder stadig.

Se nærmere herom i artiklen "Befordringsfradraget stiger" som kan hentes via linket til højre på siden. 

Relaterede nyheder