Sekretariatet

RGD's sekretariat er bemandet med 13 medarbejdere. Vi har adresse i såvel Silkeborg (hovedkontoret) som i København.

Ansvarsområder

Sekretariatet er ansvarlig for:

  • Metodeudvikling, faglig information og videnformidling til medlemsvirksomhederne og deres kunder
  • Udvikling og implementering af systemer til kvalitetsstyring
  • Interne kurser
  • Kontakt til eksterne samarbejdspartnere

Ledelse

Sekretariatet ledes af statsautoriseret revisor Lars Hjort Frederiksen. Udover jobbet som sekretariatsleder for RGD varetager Lars Hjort Frederiksen også tillidshverv i FSR - danske revisorer.

Adresse

Silkeborg (hovedkontor)
RevisorGruppen Danmark
Ballevej 2B
8600 Silkeborg

København
RevisorGruppen Danmark
Jens Kofods Gade 1, 4.
DK-1268 København K

Tlf.: +45 8680 2175

revisorgruppen@remove-merevisorgruppen.dk